Санал, өргөдөл, гомдол

Шүүлтүүр: - Шүүх
2018-04-18 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Гомдол 2018-04-05 Цахимаар
Хүлээж авсан
йыбйыбй: asdasda
Өргөдөл 2018-04-05 Цахимаар
Хүлээж авсан
dwadwad: awdawdawdaw
Санал хүсэлт 2018-04-05 Цахимаар
Хүлээж авсан
Ц. Мөнхтулга: Сайн байна уу. Танай сумын худалдан авах ажиллагааны утасны дугаар байна уу?
Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Гомдол Цахимаар
Хүлээж авсан
йыбйыбй: asdasda
Өргөдөл Цахимаар
Хүлээж авсан
dwadwad: awdawdawdaw
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
Ц. Мөнхтулга: Сайн байна уу. Танай сумын худалдан авах ажиллагааны утасны дугаар байна уу?
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй
Facebook messenger