2020 оны шинэчилсэн тоо бүртгэл явагдаж байна.

17-50 насны цэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүд, цэрэгт бүртгэлтэй мэргэжил бүхий эмэгтэйчүүд хуулийн дагуу шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдахаас 2020.12.28-ний байдлаар 250 гаруй үүрэгтэн хамрагдсан байна. Шинэчилсэн бүртгэл энэ сарын 31-нийг хүртэл явагдах тул иргэд идэвхитэй хамрагдана уу. Тосонцэнгэл сумын ЗДТГ