Аймаг сумын аварга малчид

2019 онд ажил хөдөлмөрөөрөө тэргүүлж аймаг сумын аварга саальчин 1, аварга малчин 6, аймгийн аварга ногоочин 1, сумын аварга малчин 5, ногоочин 1 шалгарсан ба дэлхий нийтэд тархаад буй халдварт өвчинөөс шалтгаалан шагнал хойшилсон байсан ба 2020.05.17- 19-ний өдрүүдэд шагналыг гардуулж ажиллаа. Мөн сумын сумын шилдэг сэхээтэн, ажилтан албан хаагчдыг шагнаж урамшуулав.