Үр дүнгийн гэрээ байгуулав.

2020 оны 02 дугаар сарын 05-ний өдөр Сумын Засаг дарга байгууллагын дарга эрхлэгч,  5 багийн Засаг дарга нарын хооронд үр дүнгийн гэрээ байгуулж гарын үсэг зурах ажлыг зохион байгуулж ажиллав. Та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье.