Бүтээн байгуулалт

  • 1017

    УЛСЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР БАРИГ...

    Сургууль   Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургууль Цэнгэл багт байршилтай 320 хүүхэд, 100 хүүхдийн хүчин чадалтай 2 объектод 735 хүүхэд суралцаж байна. 69 багш, а...

Facebook messenger