Уулзалт-зөвөлгөөн

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага үүсч хөгжсөний 25 жилийн ой, сумын удирдлагууд, төлөөлөгч нарын "Уулзалт зөвөлгөө"-ний нээж ИТХ-ын дарга Б.Уламбаяр үг хэлэв. Төрийн албан байгууллагууд хамтран зохион байгуулав.