Төлчин эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалт зохион байгуулав