Бүх нийтээр мод тарив

МУ-ын ерөнхийлөгчийн 63 дугаар зарлиг "Бүх нийтээр мод тарих өдөр" Сумын "Ногоон сум" хөтөлбөр, сумын төвийн ногоон байгууламжыг нэмэгдүүлэх ажлын  хүрээнд 2019.10.12-нд бүх төрийн албан хаагчдыг хамруулан ЗДТГ, БОТХБтасаг  энэхүү ажлыг зохион байгуулж ажиллаа. Засмал дагуу ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд засмал замын баруун зүүн талд байгууламжыг барьж улиас 97 ширхэг  бургас 103 ширхэгийг тарьж усалсан байна.