2019 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлага

2019 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлага 2019 оны 10 дугаар 12,13-нд болж  18-25 насны 100 гаруй цэргийн насны залуу хамрагдан 16 хүн тэнцэж цэргийн албанд татагдан  бэлтгэл хангахаар үүрэг даалгавар авсан байна. Мөн цэрэг татлагын үеэр Аймгийн ИТХ-ын ГХУСАЗСЗ-ийн гишүүд мэдээлэл хийж, сумын ЗДТГ, ЭМТ-өөс цэргийн насны залуучуудад хууль эрхзүйн мэдээлэл өгч ажиллав.