Бүтэц, зохион байгуулалт

Бүтэц, зохион байгуулалт

Тус тамгын газар нь засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдалага, шинэ бүтэц зохион байгуулалтанд 1992 онд орсноос хойш ЗДТГ болж 11 орон тоотойгоор, ЗГ-ын 2009 оны 13-р тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2010 оны А/376 –р захирамжаар 15 орон тоо, 2 гэрээт ажилтантай ажилласаар өнөөг хүрлээ.

 

¹

 

Албан хаагчийн нэр

 

Албан тушаал

 

Тайлбар

1

Ц.Мөнхөө

Засаг дарга УТ

2

Т.Гэрэлтуяа

Засаг даргын орлогч УТ

3

Г.Жамбалдорж

ЗДТГ-ын дарга, ерөнхий менежер ТЗ-7

4

А.Цэрэнпүрэв

БОХ-ын  улсын байцаагч ТЗ-6

5

Д.Цээлхам

МЭМХАБХ  Мэргэжилтэн

ТЗ-6

6

С.Лхагвачулуун

Төрийн сангийн төлөөлөгч

ТЗ-3

7

Б.Пагмадулам

Дотоод ажил, эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан ажилтан

ТЗ-3

8

Д.Даваахүү

Нийгмийн ажилтан ТЗ-3

9

Э.Пүрэвсүрэн

Газрын даамал

ТЗ-3

10

Р.Хонинхүү

БГТЖДҮҮАХМэргэжилтэн

ТЗ-3

11

С.Отгонбаяр

МААҮТҮБХМэргэжилтэн

ТЗ-3

12

Ч.Отгонбаяр

Нягтлан бодогч

ТҮ-8

13

Р.Должинсүрэн

АБХ-ийн эрхлэгч, бичээч

ТҮ-5

14

Ч.Энхтуяа

Нярав, аж ахуй

ТҮ- 4

15

Б.Энхбат Жолооч ТҮ -3

Гэрээт ажилчид : 

 

01

Д.Ренчинпунцаг

ОНБ

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр

02

А.Анхбаяр

Үйлчлэгч

ТҮ-1

17

Ю.Батболд Сахиул ТҮ-1

ЗДТГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ АЛБАД  

¹

Албан хаагчийн нэр

 

Албан тушаал
    Тайлбар

1

Д.Мөнхзул

Татварын  байцаагч Татварын алба

2

Д.Лхагвасүрэн

НД-ын байцаагч НД-ын алба

3

Б.Балжинням

Хэсгийн төлөөлөгч Цагдаагийн хэсэг

4.

А.Энхболд

Автын байцаагч Цагдаагийн хэсэг

5

Б.Сайнжаргал Хэсгийн цагдаа Цагдаагийн хэсэг

6

Ж.Мөнгөнчимэг

Байгаль хамгаалагч Байгаль орчны алба

7

С.Ганболд Байгаль хамгаалагч Байгаль орчны алба

8

Г.Мөнхжаргал

Нийгмийн ажилтан Хөдөлмөр халамж үйлчилгээ

9

Б.Отгонсүрэн Цаг уурч Цаг уур

Тэрээр сумын хэмжээнд стратегийн бодлого, нийгэм эдийн засгийн төлөвлөлт, төсвийн төсөл, төрийн захиргааны байгууллагын харилцаа, уялдаа холбоог хангах асуудалд  анхаарлаа төвлөрүүлж  жил жилийн ажлын төлөвлөгөөг Засгийн газар, аймаг сумын засаг даргын үйл ажилагааны мөрийн хөтөлбөртэй уялдуулан төлөвлөж 100-112 %-ийн биелэлттэйгээр хангаж, сум орныхоо өмнө тавьсан зорилт, зорилгоо хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн төрийн захиргааны болон төрийн алба, тэдгээрийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэн, иргэддээ хөнгөн шуурхай үйлчилж, төр зөсгийн бодлого шийдвэрийг сурталчлах хэрэгжилтийг зохион байгуулахад бүх нөөц бололцоогоо дайчлан амжилттай ажиллаж байна.
Үүний үр дүнд ЗДТГ-ын дотод ажил тогтмолжиж, боловсон хүчний хүрэлцээ хангамж  сайжирч, чадавхи үр нөлөө дээшилж  сүүлийн 10-аад жил аймагтаа үйл ажиллагаагаараа эхний 1-5-р байранд шалгагдсан амжилттай байна. Тухайлбал:
1995 онд 3-р байр,   1998 онд 3-р байр, 1999 онд 2-р байр,                                 2000 онд 3-р байр,  2001 онд 2-р байр, 2002 онд 1-р байр, 2003 онд 3-р байр,                                 2004 онд 3-р байр,    2005 онд  5-р байр,  2006 онд 5-р байр,  2008 онд 3-р байр, 2009 онд 6-р байр,  2010 онд 7-р байр, 2011 онд 5-р байруудыг тус тус эзэлж “Тэргүүний хамт олон” өргөмжлөлийг  тухай бүр хүртсэн, ажил нь тогтмолжсон,  аймгийн хэмжээний тэргүүний хамт олон.
Энэ хугацаанд тус хамт олны дундаас Т.Баярсайхан “Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан туг”-ийн одон, Алтан гадас одон,  П.Дашзэгвэ “Алтан гадас” одон, аймгийн тэргүүний ажилтан,  С.Эрдэнэтуяа “Статистикийн тэргүүний ажилтан”, Сангийн яамны Жуух бичиг, аймгийн төрийн байгууллагын тэргүүний ажилтан, Г.Батсүрэн, Х.Гантөмөр, Г.Жамбалдорж, Д.Энхбаяр нар “Иргэний хамгаалалтын тэргүүний ажилтан”, Г.Батсүрэн “Төрийн захиргааны тэргүүний ажилтан”, С.Ганболд байгаль орчны тэргүүний ажилтан, АЗД-ын жуух, Г.Жамбалдорж, А.Цэрэнпүрэв, Р.Цэцэгмаа, Д.Лхагвасүрэн, Г.Мөнхжаргал нар аймийн тэргүүний ажилтан ,  Г.Мөнхжаргал яамны “Жуух бичиг”, АЗД-ын жуух, Б.Бат-эрдэнэ аймгийн Засаг даргын жуух ,ЗДТГ-ын баярын бичиг, Г.Дайриймаа, Ч.Энхтуяа, Д. Энхбаяр нар аймгийн ЗДТГ-ын баярын бичиг, Б.Энхбат “Осолгүй манлай жолооч” 1,2-р зэрэг, “Онц тээвэрчин” цол тэмдгүүдэээр тус тус шагнагдсан.
Тус  ЗДТГ-ын төрийн захиргааны ажилтнуудын 57,1  хувь  нь зэрэг дэвтэй, нийт орон тооны ажилтнуудын 69,2 хувь нь дээд боловсролтой болж  ажил үүргээ амжилттай сайн биелүүлж  байна.  Өрөө тасалгааны тохижилт, компьютер тоног төхөөрөмж, ажиллах нөхцөл сайн бүрдсэн бөгөөд дотоод сүлжээнд холбож, төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн үр дүн, уялдаа сайжирсан.                                                                                          ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                          Г.ЖАМБАЛДОРЖ
 

Хөвсгөл аймаг Тосонцэнгэл сум