Танилцуулга

2017 оны 2 ээлжийн цэрэг татлагын амжилтай зохион байгуулав.

2017 оны 2-р ээлжийн цэрэг татлаг болж манай сумаас 11 залуучууд Эх орны амар тайван аюулгүй байдлыг хангах болов. Үүнээс 6 цэрэг Увс аймгийн Улаангом хотын хилийн цэргийн 0245 ангид, 5 цэрэг Орхон аймгийн Зэвсэгт хүчний 0186 ангид алба хаах болов.

Хөвсгөл аймаг Тосонцэнгэл сум