Нутгийн зөвлөлийн даргын мэндчилгээ

Хөвсгөл аймаг Тосонцэнгэл сум